Värmelösningar
som förenklar ditt bygge

Effektivt- Prisvärt - Förnybart

Värmelösningar
som förenklar ditt bygge

Effektivt- Prisvärt - Förnybart

Effektiv och miljövänlig byggvärme

Välkommen till PelEnergy – en ledande leverantör av byggvärme i Sverige och Norden. Vi tillhandahåller effektiva pelletspannor av högsta kvalitet och har värmt upp små och stora byggen av alla slag i många år.

Om du anlitar oss tar vi ansvar för helheten – vi installerar, transporterar, servar för en effektiv lösning.

Välkommen att kontakta oss för byggvärme med pellets – fossila bränslen som ger god ekonomi och ett bättre klimat.

Byggvärme med pellets – några fördelar

  • Enkel och snabb installation.
  • Pelletspanna och bränsleförråd i samma enhet.
  • Hög driftsäkerhet.
  • Miljövänligt (koldioxidneutral).
  • Helautomatisk drift.
  • Billigare än både el och olja.
  • Helt fossilfritt.

byggvärme

Förnyelsebar byggvärme är vår specialitet

Vi är ett renodlat energibolag med förnyelsebar byggvärme som främsta specialitet. Sedan starten har vi varit en ledande aktör inom pelletsdriven uppvärmning för byggen och olika events. Effektivitet, miljö och utmärkt kundservice är alltid i fokus för oss.

Vi har gedigen och lång erfarenhet inom branschen och har utvecklat vårt sätt att arbeta, vår organisation och vår allt starkare maskinpark. Vi ligger i framkant bär det handlar om effektiv och förnybar förbränning och service till våra kunder och samarbetspartners.

Vi levererar ett komplett paket

När du anlitar oss för byggvärme levererar vi en kompetent helhet och är med under hela processen. Vi tar fram pålitliga kalkyler, utför projektering, installerar och driftsätter. Men vårt engagemang stannar inte där, vi finns sedan tillhands för serviceunderhåll och beredskap dygnet runt när byggvärmen är i drift.

Våra erfarna experter på miljövänlig byggvärme är med dig hela vägen och ser till att du får den hjälp du behöver.

Byggvärme – en absolut nödvändighet i Sverige

Sverige har ett omväxlande klimat och under de kalla och fuktiga tiderna på året behöver alla byggarbetsplatser värmas och torkas upp. Rätt lösning skapar förutsättningar för en god ekonomi i projektet och bra arbetsmiljö för byggarbetarna.

För arbetsmiljö och funktion behöver byggarbetsplatser i regel temporär uppvärmning. Syftet är oftast att torka ut betong och värma upp övriga byggnadsdelar. När en byggnation ska utföras finns det krav på att betongen ska ha en reglerad fuktighetsprocent innan nästa moment i bygget kan utföras. För att kunna nå fram till bästa möjliga lösning för varje enskilt projekt är det bra att förbereda projektering, dimensionering, transport och montage för byggvärme redan i ett tidigt skede. På det viset underlättas ett effektivare byggande och byggaren kan spara både tid och pengar.

Bra värme på bygget ger en problemfri process

Byggvärme är en absolut nödvändig del på en byggarbetsplats i kallt och fuktigt klimat. Med rätt lösning skapar vi tillsammans förutsättningar för en problemfri byggprocess och en god ekonomi hela vägen från start till mål.

Vår styrka är vårt breda sortiment och långa erfarenhet av olika typer av byggprocesser. Ingen process är den andra lik, men vi hittar alltid den bästa lösningen inom byggvärme för just ert projekt. Vi tar ansvar för anläggningarna från början till slut. Med oss kan du lita på att ditt bygge kommer att flyta på i alla väder!

Våra lösningar inom byggvärme

Det finns ett flertal olika koncept för att skapa lämplig värme på byggen som befinner sig i kalla och fuktiga förhållanden. Vi är som sagt specialiserade på miljövänlig pelletsdriven byggvärme som vi levererar i två varianter.

Varmluft

Våra varmluftspannor är en effektiv lösning när större ytor och öppna lokaler behöver värmas upp. Vi levererar pannorna som en containerlösning där panna och förråd är anpassade för att minimera ytan. Pannan ansluts med ventilationsrör som blåser in värmen i byggnaden.

Pannorna finns i flera olika storlekar och kapacitet. Pannorna med kapacitet på 80 kW och 130 kW är perfekta som ersättare för traditionella dieselverk på öppna ytor där kraven på hög effekt inte är lika stora.

För lösningar i större lokaler och byggnationer av exempelvis industri-, verkstad- och butikslokaler är 250 kW-pannan, Sveriges mest sålda och använda pelletspanna för byggvärme, den perfekta lösningen. Stark, driftsäker och miljövänlig byggvärme.

Hetvattenlösningar

Våra vattenpannor är mycket stabila och säkra värmekällor för bygget. De kan anslutas till redan befintliga system eller kopplas ihop med hetvattenfläktar för att få spridning på värmen i exempelvis bostadshus och kontorsdelar av en byggnad.

Även vattenpannorna levereras i en containerlösning där pelletsförrådet på ett smidigt sätt placeras ovanpå pannan. Hetvattenlösningar passar utmärkt när det är ont om ström på byggplatsen eftersom de inte kräver mycket el. Våra hetvattenpannor levereras i storlekar mellan 80 kW och 700 kW. Hos oss hittar du byggvärme som lever upp till dina krav!

Alla våra produkter och tjänster är framtagna och väl genomtänkta för att värme- och torkprocessen ska fungera under ett bygge. Det viktigaste användningsområdet är byggproduktion men metoderna fungerar även vid renoveringsprojekt, lager, verkstäder, förråd och liknande utrymmen.

Mobila och kostnadseffektiva lösningar

Våra lösningar är mobila, kostnadseffektiva och klimatsmarta och anpassade för byggarbetsplatser med höga krav på miljön. En smart och enkel lösning för tillfällig värme i en containermodul.

Byggvärmen är flexibel och kan användas för avfuktning, torkning och uppvärmning av bygget på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Pellets – en underskattad energikälla

Pellets är fortfarande en mycket underskattad källa till energi och värme. I hela Sverige finns pelletsfabriker som producerar stora mängder biobränsle. På det sättet kan råvaran alltid hämtas från närområdet, vilket minskar transporterna och miljöpåverkan på ett väsentligt sätt.

Stora kostnadsfördelar med byggvärme

Stor driftsäkerhet och hög verkningsgrad är ytterligare fördelar med vår byggvärme, som främst behövs på byggen där behovet av energi. Om du investerar i byggvärme från oss så få du ta del av stora kostnadsfördelar i jämförelse med andra tillfälliga energikällor som används vid byggen, som eldrivna fläktar, olja och gasaggregat med mera.

Dessutom är vårt alternativ för bygguppvärmning ett utmärkt val för byggen med höga miljökrav. Med hjälp av oss kan du enkelt mäta, och minska, miljöpåverkan orsakad av koldioxidutsläpp.

byggvärme pellets

Byggvärme – frågor och svar om pellets

Vad är pellets?

Pellets är ett cylinderformat biobränsle som tillverkas av sågspån, kutterspån och andra restprodukter från trä- och skogsindustrin. Värmepellets har på senare år blivit mycket populärt som energikälla för uppvärmning av småhus, samt för byggvärme, industrilokaler och jordbruksfastigheter med mera.

Fördelarna med pellets som uppvärmningskälla är många. Först och främst är pelletseldning mindre kostsamt jämfört med andra värmekällor, som till exempel olja och direktverkande el. Pellets har dessutom en tydlig fördel miljömässigt då det är en förnybar energikälla som produceras i stora mängder i skogslandet Sverige. Tack vare automatiserad inmatning kräver en pelletspanna heller inte särskilt mycket tillsyn. Med pellets får du flexibel, ekonomisk och lättskött värme på bygget.

Med pelletsdriven byggvärme får du flexibel, ekonomisk och lättskött miljö på bygget. Bra miljö och inga fukt- eller köldskador

Vad har pellets för energiinnehåll?

Pellets av hög kvalitet har ett högt energiinnehåll. Det ligger på runt 4.9 kWh per kilo, låg ask- och fukthalt samt en hög asksmälttemperatur. Pelletsens densitet är en annan faktor som påverkar energiinnehållet.

Är pellets en miljövänlig värmekälla?

Svaret är ja. Pellets är ett förnyelsebart, miljösäkert och därmed miljömedvetet val av energikälla för inte minst byggen. Dels är pellets en biprodukt från träindustrin. Det är ett biobränsle för uppvärmning som återfinns inom bioenergin, något som betyder att inget nytt koldioxid tillförs atmosfären när pelletsen förbränns. Jämfört med traditionella metoder som olja, gas och icke förnyelsebar el, är pellets en relativt klimatsmart metod när det handlar om uppvärmning. Det största problemet miljömässigt vid pelletseldning är gamla, omoderna värmepannor.

Behöver en pelletspanna mycket underhåll?

En ny pelletspanna kräver inte alls särskilt mycket underhåll. Till skillnad från en vedpanna sker inmatningen av pellets automatiskt och kvalitetspellets lämnar efter sig mycket mindre sot och aska än till exempel ved och billiga pelletsvarianter.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av kostnadseffektiv och miljövänlig byggvärme!

Vi är specialister på förnyelsebara lösningar inom byggvärme